Bilgiyelpazesi Net ÜYELİKSİZ BEDAVA BİLGİ KAYNAĞI Konu Anlatımlar, Test Soruları, Yazılı Soruları
Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar İle İlgili Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar İle İlgili Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi İle İlgili Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen ve Teknoloji Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Muhasebe Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika İle İlgili Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>

EĞLENELİM GÜLELİM

BİLGİSAYAR OYUNLARI

YEMEK TARİFLERİ

Yemek Tarifleri Beslenme Ve Mutfak

DİNİM İSLAMİYET

EĞİTİM ÖĞRETİM

egitim-ögretim

KONU ANLATIMLI DERS

YAZILI SORULARI

SORU BANKASI TESTLER

Soru Bankası Test Soruları

REHBERLİK KÖŞESİ

ROMAN HİKAYE ŞİİR

 

   

Geri Dönüş Yolu: Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > İngilizce Dersi İle İlgili Yazılı Soruları > İngilizce Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

İNGİLİZCE DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (2) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

Choose the correct item! Each question has only one correct answer. Your faults will not effect your points. You can use any extra answer paper, do not forget to give it out too!

 

1) We are ________________    English.

A) learn                         B) learned                            C) learns               D) learning

 

2) I ___________   going to be a teacher.

A) am                            B) are                                    C) will                    D) have

 

3) Sedat  ___________   to school every morning.

A) walk                          B) walks                                C) walking            D) walked

 

4) I ______ got two sisters but Kerem  ____  got  any.

A) has / hasn’t                                                            B) have / haven’t

C) hasn’t / has                                                            D) have / hasn’t

 

5)

A: You know English, ___  ____ ?

B:  Yes , I do.

A) aren’t you                B) can’t you                          C) don’t you         D) do  you

 

6)

A:  ___________________

B:  I was born in 1990

A) Where are you from?                                          B) When were you born?

C) Where were you born?                                       D) What were you born?

 

7) Yesterday   ____   Tuesday , today  ___  Wednesday  and  tomorrow  _________  Thursday .

A) is / will be / was                                     B) was / is / will be

C) will be / was / is                                                     D) am / is / are

 

8) Rıfat Ilgaz was a / an __________  .

A) actor                         B) writer                                C) singer               D) actress

 

9) Last night  I  _______ English  and  ______ to bed early.

A) study / go                                                                B) studyed / goed

C) studied / went                                                        D) studied / gone

 

10)

A: What time _____ you get up yesterday morning?

B: At 8 o’clock.

A) are                            B) do                                     C) did                    D) have

 

11) On 10th of November , 1938  M. Kemal Atatürk _________.

A) died

B) founded the Turkish Republic

C) opened the Turkish Grand National Assembly

D) went to (bilgi yelpazesi.net) Samsun

 

12) Ebru  is  my  ________   friend.

A) very                          B) better                                C) best                  D) good

 

13) Mount Süphan is ________ than Mount Uludağ but  Mount Ağrı is the  ________  mountain in Turkey..

A) high / higher                                                          B) more high / most high

C) higher / highest                                                     D) highest / higher

 

14) Semra and Hasan  do their  homeworks  by  ________.

A) herself                     B) myself                              C) himself            D) themselves

 

15) Ayşe’s skirt isn’t  as long ________  Fatma’s skirt .

A) than                          B) as                                      C) from                 D) more

 

16)

Aykut : “ My  brother wants to be a doctor.”

Aykut says   ___________________________________.

A) my brother wants to be a doctor.

B) his brother is a doctor

C) Aykut is a doctor

D) his brother wants to be a doctor

 

17) Kamil  ________  go supermarket  but he _________ have to  clean the house.

A) has to / don’t                                                          B) have to / doesn’t

C) hasn’t to / doesn’t                                                 D) has to / doesn’t

 

18) The Kızılırmak is ___________________  river in Turkey.

A) the longest                                                             B) the longer

C) the long                                                                  D) most long

 

19) My surname is ____________my father’s surname .

A) the same as                                                           B) as old as

C) different from                                                        D) more beautiful than

 

20) We have got only one _____________________

A) nose                         B) eye                                   C) ear                    D) arm

 

21) English is as ________________ as Maths.

A) expensive               B) heavy                               C) difficult             D) fat

 

22) Albert Einstein is the _______________ of the world .

A) most intelligent person                                        B) tallest person

C) the most handsome person                               D) oldest person

 

23) Selma wants ________________.

A) play basketball                                                      B) to play basketball

C) playing basketball                                                D) to playing basketball

 

24) I prefer  ________  English  ____   _______     mathematic.

A) study / to / study                                                    B) to study / and / studying

C) studying / to / studying                                         D) study / and / study

 

25) 30 years ago people  __________  live small houses and play marbles.

A) use to                       B) are                                    C) have                 D) used to

 

26)

A: _________ you  ___________ English ?

B: Yes , I _________

A) have /  study / have                                              B) have / studied / haven’t

C) have / study / haven’t                                           D) have / studied / have

 

27)

A:Excuse me!The room is too hot, _____ I open the window?

B:  Yes, certainly!

A) are                            B) am                                    C) may                  D) must

 

28) In my holiday I and my family ________  go to village .

A) are                            B) am                                    C) will                    D) is

 

29) I like  __________  basketball  but I am  ________   it .

A) play / bad at                                                           B) play / good at

C) playing / good at                                                   D) playing / bad at

 

30) I am __________________  watching horror films .

A) like                            B) afraid of                           C) hate                  D) bad at

 

31) _______________   is  famous  for  ice cream.

A) Diyarbakır               B) Amasya                           C) Malatya            D) K.Maraş

 

32) Tea  is  ___________   in  Rize.

A) grow in                     B) make in                           C) made of           D) grown in

 

33) Books  are   __________   paper.

A) made in                                                                  B) made of

C) make of                                                                  D) produced in

 

34) Where (bilgi yelpazesi.net)   is  apricot  grown  in?

A) Elazığ                       B) Ordu                                 C) Amasya           D) Malatya

 

35) Where  is   famous  for  Harput ?

A) Bingöl                                                                     B) Şanlıurfa

C) Trabzon                                                                  D) Elazığ

 

36) What  is  Bingöl  famous  for?

A) Pamukkale                                                            B) Harput

C) Yüzen Ada                                                             D) Balıklı Göl

 

37) __________  is   not  an   animal.

A) cat                             B) car                                    C) monkey           D) donkey

 

38) What  is  the  name  of  our   lesson  book?

A) Quick Step                                              B) Headway

C) Let’s Speak English                                                            D) English Today

 

39) What  colour  is  our  lesson  book?

A) red                            B) blue                                  C) green               D) yellow

 

40) What is this month?

A) may                          B) june                                  C) july                    D) september

 

Başarılar Dilerim…


“İNGİLİZCE DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“İNGİLİZCE DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (1)

.

->Yazan : betül
->Yorumu: ben çok sevdim bu sorulari.

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):

 
 


<<<TELIF HAKKI KONUSU (ALTTAKI KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...