Geri Dönüş Yolu: Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR

Aşağıdaki Fen Ve Teknoloji Dersi Konu Anlatımları Alfabetik Sıraya Göre Dizilmiştir. ...İyi Çalışmalar Dileriz...

Uyarı: Bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. Bunun için konulara (1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. Size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz.

ŞİİRLER            DENEYLER           BİLİM ADAMLARI

 

Ampul, Ampulün Yapısı, Çeşitleri, Özellikleri (2)

Ampul, Ampulün Yapısı, Çeşitleri, Özellikleri (1)

Asit, Asitler, Asitlerin Özellikleri, Asit Çeşitleri

Atom, Atomun Yapısı, Kısımları, Bölümleri, Çekirdeği, Özellikleri (2)

Atom, Atomun Yapısı, Kısımları, Bölümleri, Çekirdeği, Özellikleri (1)

Atom Teorileri, Modelleri, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr Atom Modeli (2)

Atom Teorileri, Modelleri, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr Atom Modeli (1)

Bağışıklık Sistemi, Çeşitleri, Mikroorganizmalar, Virüsler, Hastalıklar (3)

Bağışıklık Sistemi, Çeşitleri, Mikroorganizmalar, Virüsler, Hastalıklar (2)

Bağışıklık Sistemi, Çeşitleri, Mikroorganizmalar, Virüsler, Hastalıklar (1)

Bakteriler, Yapısı, Çeşitleri, Özellikleri, Şekilleri, Beslenmeleri, Üremeleri

Basit Makineler, Özellikleri, Çeşitleri (3)

Basit Makineler, Özellikleri, Çeşitleri (2)

Basit Makineler, Özellikleri, Çeşitleri (1)

Bazlar, Bazların Özellikleri, Baz Çeşitleri

Besinler, Besinlerin Özellikleri, Besin Çeşitleri

Beslenme Şekilleri, Besin Zinciri, Enerji Piramidi, Ekosistemler, Özellikleri

Beyin, Beynin Özellikleri, Görevleri, İşlevleri

Beyincik, Beyinciğin Özellikleri, Görevleri, İşlevleri

Bezler, Bezlerin Özellikleri, Bez Çeşitleri

Bileşik, Bileşikler, Bileşiklerin Özellikleri, Formülleri, Çeşitleri

Bilim, Bilim Adamları, Hayatları, Buluşları

Biyoloji Bilimini Oluşturan Bilim Dalları

Boşaltım Sistemi, Özellikleri, Boşaltım Sistemi Hastalıkları (2)

Boşaltım Sistemi, Özellikleri, Boşaltım Sistemi Hastalıkları (1)

Böbrekler, Böbreklerin Özellikleri, Yapısı, Çalışması, Görevleri

Bulaşıcı Hastalıklar Nasıl Yayılır, Özellikleri

Buluşlar, İcatlar ve Mücitleri

Burun, Burnun Özellikleri, Görevleri, Burun Sağlığı (3)

Burun, Burnun Özellikleri, Görevleri, Burun Sağlığı (2)

Burun, Burnun Özellikleri, Görevleri, Burun Sağlığı (1)

Canlı Türleri, Canlı Çeşitleri, Canlıların Çeşitliliği, Özellikleri

Canlı Ve Enerji Arasındaki İlişki, ATP, Metabolizma Özellikleri

Canlılar İçin Madde Ve Enerji (Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Vitaminler)

Canlıların Ortak Özellikleri, Farklı Özellikleri

Çevresel Sinir Sistemi, Çevresel Sinir Sisteminin Özellikleri, Çeşitleri

Çiçek, Çiçeklerin Özellikleri, Çiçeklerde Üreme, Döllenme, Tozlaşma

Çiçekli Bitkiler, Çiçekli Bitkilerin Özellikleri, Çeşitleri

Çiçekli Bitkilerde Üreme, Özellikleri

Çimlenme, Çimlenmenin Özellikleri, Çimlenme Nasıl Olur

Çok Amaçlı Elektrik Devresi

Çözeltiler, Çözeltilerin Özellikleri, Çözelti Çeşitleri, Oluşumu (1)

Çözeltiler, Çözeltilerin Özellikleri, Çözelti Çeşitleri, Oluşumu (2)

Çözünme, Çözünürlük, Çözünürlüğün Özellikleri, Çeşitleri

Damar Hastalıkları Ve Çözüm Yolları

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemlerin Özellikleri

Deneyler, Fen Ve Teknoloji Dersi Deneyleri

Deri, Derinin Özellikleri, Görevleri, Deri Çeşitleri (3)

Deri, Derinin Özellikleri, Görevleri, Deri Çeşitleri (2)

Deri, Derinin Özellikleri, Görevleri, Deri Çeşitleri (1)

Dil, Dilin Özellikleri, Dil Hastalıkları (3)

Dil, Dilin Özellikleri, Dil Hastalıkları (2)

Dil, Dilin Özellikleri, Dil Hastalıkları (1)

Direnç, Direncin Özellikleri, Direnç Çeşitleri, Değişken Direnç, Reosta (2)

Direnç, Direncin Özellikleri, Direnç Çeşitleri, Değişken Direnç, Reosta (1)

Doku, Dokular, Doku Çeşitleri, Dokuların Özellikleri Ve Görevleri (1)

Doku, Dokular, Doku Çeşitleri, Dokuların Özellikleri Ve Görevleri (2)

Dolaşım Sistemi, Kalp, Kan, Damar, Lenf, Özellikleri (2)

Dolaşım Sistemi, Kalp, Kan, Damar, Lenf, Özellikleri (1)

Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Nedenleri, Özellikleri, Tedavi Yöntemleri

Duyu Organları, Duyu Organlarının Özellikleri, Görevleri, Çeşitleri

Eklemler, Eklemlerin Özellikleri, Eklem Çeşitleri

Elektrik, Devreleri, Hareketleri, Akımı, Piller, Yalıtkanlar, İletkenler, Özellikleri

Elektrik Devresi (Çok Amaçlı Elektrik Devresi)

Elektrik Enerjisini Isı Enerjisine Dönüştürmek

Elektrik, Elektroskop, Durgun Elektrik, Şimşek, Yıldırım, Özellikleri (2)

Elektrik, Elektroskop, Durgun Elektrik, Şimşek, Yıldırım, Özellikleri (1)

Elektron, Elektronların Özellikleri, Elektron Alışverişi Ve Sonuçları

Element, Elementlerin Özellikleri, Element Çeşitleri, Sembolleri (2)

Element, Elementlerin Özellikleri, Element Çeşitleri, Sembolleri (1)

Element, Bileşik Ve Karışımların Karşılaştırılması

Endokrin Sistem, Hormonal Sistem, Hormonlar, Bezler Özellikleri (2)

Endokrin Sistem, Hormonal Sistem, Hormonlar, Bezler Özellikleri (1)

Enerji, Enerji Çeşitleri, Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Özellikleri

Enerji Güç İş Problemleri, Çözümleri, Formülleri, Hesaplamaları, Çeşitleri

Eşeye Bağlı Kalıtım, Kromozomlar, Özellikleri

Fen Ve Teknoloji Dersi Deneyleri

Fen Ve Teknoloji Dersi Şiirleri

Fotosentez, Fotosentezin Özellikleri, Önemi

Fotosentez Olayı, Özellikleri

Göz, Gözün Özellikleri, Tabakaları (3)

Göz, Gözün Özellikleri, Tabakaları (2)

Göz, Gözün Özellikleri, Tabakaları (1)

Görme, Nasıl Görürüz?

Göz Hastalıkları, Göz Kusurları, Özellikleri (1)

Göz Hastalıkları, Göz Kusurları, Özellikleri (2)

Güç, Güç Formülleri, Özellikleri, Güç Nedir

Güç İş Enerji Problemleri, Çözümleri, Formülleri, Hesaplamaları, Çeşitleri

Hareket, Hareket Formülleri, Çeşitleri, Özellikleri, Yörünge

Hastalık, Hastalık Nedir, Nedenleri, Hastalıkların Bulaşma Yolları Ve Vücudumuz

Hormonal Sistem, Endokrin Sistem, Hormonlar, Bezler Özellikleri (2)

Hormonal Sistem, Endokrin Sistem, Hormonlar, Bezler Özellikleri (1)

Hormonlar, Hormon Üreten Bezler, Özellikleri, Çeşitleri (1)

Hormonlar, Hormon Üreten Bezler, Özellikleri, Çeşitleri (2)

Hücre Bölünmesi, Çeşitleri, Yapısı (Mayoz Bölünme, Mitoz Bölünme) (2)

Hücre Bölünmesi, Çeşitleri, Yapısı (Mayoz Bölünme, Mitoz Bölünme) (1)

Hücre, Hücrenin Özellikleri, Bölümleri, Hücre Elemanları (1)

Hücre, Hücrenin Özellikleri, Bölümleri, Hücre Elemanları (2)

Hücre Organelleri, Yapıları, Özellikleri (2)

Hücre Organelleri, Yapıları, Özellikleri (1)

Isı, Yayılması, Yayılma Yolları, Çeşitleri, İletkeni, Isı Yalıtkanı, Özellikleri

Işık, Işığın Özellikleri, Yansıması

İcatlar, Buluşlar ve Mucitleri

İdrar, İdrar Oluşumu, İdrar Kanalı, İdrar Kesesi Ve Özellikleri

İnsanlarda Üreme, Üreme Hücresi, Üreme Organı, Yumurta Özellikleri

İskelet, İskelet Sistemi, Eklemler, Vücut Örüntüleri, Deri, Çeşitleri (2)

İskelet, İskelet Sistemi, Eklemler, Vücut Örüntüleri, Deri, Çeşitleri (2)

İskelet, İskelet Sistemi, Eklemler, Vücut Örüntüleri, Deri, Çeşitleri (1)

İskeletin Görevleri, İskeletin Yararları

İş, İş Formülleri, Çeşitleri, Özellikleri

İş Güç Enerji Problemleri, Çözümleri, Formülleri, Hesaplamaları, Çeşitleri

İşitme, Duyma, Nasıl Duyarız, İşitiriz

Kalıtım Bilimi, Genetik, DNA, RNA Özellikleri

Kalıtım, Kalıtım Çeşitleri, Gamet Bulma, Çaprazlama Yapma Özelikleri

Kalıtım Ve Hastalık İlişkisi

Kalp, Görevi, Yapısı, Çalışması, Damarları, Kan Dolaşımı, Kalp Hastalıkları (3)

Kalp, Görevi, Yapısı, Çalışması, Damarları, Kan Dolaşımı, Kalp Hastalıkları (2)

Kalp, Görevi, Yapısı, Çalışması, Damarları, Kan Dolaşımı, Kalp Hastalıkları (1)

Kalp Hastalıkları Ve Özellikleri

Kan, Kanın Görevleri, Pulcukları, Dolaşımı, Grupları, Uyuşmazlığı, Bağışı (2)

Kan, Kanın Görevleri, Pulcukları, Dolaşımı, Grupları, Uyuşmazlığı, Bağışı (1)

Kan Damarları, Atardamarlar, Toplardamarlar, Kılcal Damarlar, Kan Dolaşımı (3)

Kan Damarları, Atardamarlar, Toplardamarlar, Kılcal Damarlar, Kan Dolaşımı (2)

Kan Damarları, Atardamarlar, Toplardamarlar, Kılcal Damarlar, Kan Dolaşımı (1)

Kan Grupları, Kan Gruplarının Özellikleri, Uyumları, Kan Nakli Nasıl Olur

Kan Uyuşmazlığı, Özellikleri, Nedenleri

Kan Hastalıkları Ve Özellikleri

Karbonhidratlar, Karbonhidratların Özellikleri, Çeşitleri

Karışım, Karışımlar, Karışımın Özellikleri, Çeşitleri

Kaslar, Kas Çeşitleri, Kasların Özellikleri, Kasların Çalışması

Katılar, Katıların Basıncı, Basınç Özellikleri, Basınç Formülü

Kemikler, Kemik Çeşitleri, Kemik Oluşumları Ve Kontrolü

Kemiğin Yapısı Ve Özellikleri

Kimyasal Bağlar, Kimyasal Bağların Özellikleri, Bağ Çeşitleri

Koku Alma, Nasıl Koku Alırız?

Kromozom, Kromozomların Yapısı, Tipleri, Özellikleri, Çeşitleri

Kulak, Kulağın Özellikleri, Yapısı, Bölümleri (3)

Kulak, Kulağın Özellikleri, Yapısı, Bölümleri (2)

Kulak, Kulağın Özellikleri, Yapısı, Bölümleri (1)

Kuvvet, Çeşitleri, Bileşkesi, Dengesi, Dinamometre, Etki, Tepki, Uzama

Kuvvet, Formülleri, Birimleri, Ölçülmesi, Bileşke Kuvvet, Özellikleri

Küresel Isınma Ve Sera Etkisi İlişkisi

Lenf, Lenf Sistemi, Lenfin Özellikleri

Maddenin Yapısı, Elementler, Atom, Elektron, Bileşikler, Çözünürlük

Mayoz Bölünme, Mitoz Bölünme, Farkları, Evreleri, Hücre Bölünmesi

Meyve, Meyvenin Özellikleri, Meyve Nasıl Olur

Meyve, Meyvelerin Oluşumu, Oluş Çeşitleri, Özellikleri

Meyve, Meyvelerin Sınıflandırılması (Özelliklerine Göre)

Mineraller, Minerallerin Özellikleri, Çeşitleri, Görevleri (2)

Mineraller, Minerallerin Özellikleri, Çeşitleri, Görevleri (1)

Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme, Farkları, Evreleri, Hücre Bölünmesi

Molekül, Moleküller, Yapısı, Çeşitleri, Özellikleri

Mutasyon, Nedir, Tanımı, Özellikleri

Oksijenli Solunum, Oksijenli Solunumun Özellikleri

Oksijensiz Solunum, Oksijensiz Solunumun Özellikleri

Oksijenli Solunum Ve Oksijensiz Solunum Arasındaki Farklar

Oksitler, Oksitlerin Özellikleri, Çeşitleri

Omurgasız Hayvanlar, Çeşitleri, Özellikleri, Türleri

Omurilik, Omuriliğin Özellikleri, Görevleri, İşlevleri

Omurilik Soğanı, Omurilik Soğanının Özellikleri, Görevleri, İşlevleri

Organik Besinler, İnorganik Besinler, Özellikleri, Çeşitleri

Periyodik Tablo, Periyodik Çizelge (Kodlu, Ezberlemesi Kolay)

Proteinler, Proteinlerin Özellikleri

Sera Ve Küresel Isınma Etkisi İlişkisi

Sindirim Enzimleri, Salgı Yerleri Ve Görevleri

Sinir Sistemi, Sinir Sisteminin Özellikleri, Nasıl Çalışır (3)

Sinir Sistemi, Sinir Sisteminin Özellikleri, Nasıl Çalışır (2)

Sinir Sistemi, Sinir Sisteminin Özellikleri, Nasıl Çalışır (1)

Sinir Sisteminin Bozulması Sonucu Ortaya Çıkan Hastalıklar

Solucanlar, Çeşitleri, Özellikleri, Türleri

Solunum Sistemi, Organları, Çalışması, Sağlığı, Korunması, Hastalıkları (2)

Solunum Sistemi, Organları, Çalışması, Sağlığı, Korunması, Hastalıkları (1)

Solunum Organları, Solunum Organlarının Özellikleri, Görevleri, Çeşitleri

Su, Suyun Özellikleri

Şiirler, Fen Ve Teknoloji Dersi Şiirleri

Tat Alma, Nasıl Tat Alırız

Tozlaşma, Tozlaşmaya Neden Olan Etkenler

Tuz, Tuzlar, Tuzların Özellikleri, Çeşitleri

Üreme, Çiçekli Bitkilerde Üreme, Özellikleri

Üreme, İnsanlarda Üreme, Üreme Hücresi, Üreme Organı, Yumurta Özellikleri

Vektörler, Vektörel Büyüklükler, Hesaplanmaları, Skaler Büyüklükler

Virüsler, Virüslerin Yapısı, Çeşitleri, Çoğalması, Hastalıkları, Bulaşması

Vitaminler, Vitaminlerin Özellikleri, Çeşitleri, Görevleri (2)

Vitaminler, Vitaminlerin Özellikleri, Çeşitleri, Görevleri (1)

Vitaminler, Hangi Besinlerde Hangi Vitaminler Bulunur

Vücudumuzdaki Sistemler, Çeşitleri, Özellikleri

Yağlar, Yağların Özellikleri, Görevleri, Çeşitleri

Yaşamımızdaki Elektrik, Piller, Yalıtkanlar, İletkenler, Özellikleri

 

ŞİİRLER            DENEYLER           BİLİM ADAMLARI

 

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...

 

"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
 >>>TIKLAYIN<<<
 
 "FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
 SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
 >>>TIKLAYIN<<<
 
 "FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
 SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
 >>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Bu Yazı İçin Yapılan Son "50+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

..

81. **Yorum**
->Yorumu: bilgi yelpazesi ekibine selamun aleyküm ,bana çok yardımcı oldunuz arkadaslarımın bilemediği soruları artık hep ben cevaplıyorum sağolun benim için dersane oldunuz tesekk.
->Yazan: birinci rana koç..

80. **Yorum**
->Yorumu: aynen öyle size her türlü katılıyorum bu site harika bişey bu site sayesinde derslerim daha iyi oluyor tüm arkadaşlarıma bu siteyi öneriyorum hemde öpücüklerle
->Yazan: yağmur..

79. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten sınavları olduktan sonra e okula baktım fenden 79 almışım. Burdan çalıştım.Türkçeye başka siteden çalışmışım ve o yüzden 55 almışım.Türkçe öğretmenime bu sitedeki yazılı sorularımı gösterince benden sitenin adını aldı :)
->Yazan: Sena.

78. **Yorum**
->Yorumu: Bu site hayatımda gördüğüm ennn berrbat site desen şaka olur.Gerçekten süper.Din yazılımdan 100 aldım,sosyalden 91 hep burdan çalıştım
->Yazan: İsimsiz .

77. **Yorum**
->Yorumu: Bugün pazartesi yarın hem türkçe hem de fen sınavım var,acaba kaç alacağım.Ama kesin yüksek alacağım çünkü burdan çalışıyorum.
->Yazan: Sena

76. Yorum
->Yazan   : ugur
->Yorumu:  çök güzel bir site dersime yardimci oldu.

75. Yorum

->Yazan   : harun
->Yorumu: arkaslar siz hiç 5tane hiz 5tane yol 5 tane zaman diye bir ödew duydunuzmu bizm ögremern dedide.

74. Yorum
->Yazan :
Gülbin Halime TAMER
->Yorumu: ya bu site gerçekten süpermis bu siteye girdigimden beri bana kolaylik sagladi herkese tavsiye ediyorum..

73. Yorum
->Yazan :
asli
->Yorumu: acayip güzel olmus ve fen sinavima çalismis oldum tskler.

72. Yorum
->Yazan :
md
->Yorumu: çok güzel bir site herkese tavsiye ederim.

71. Yorum
->Yazan :
DeRBeDeR yakuza
->Yorumu: bu site ögrenciler için çok faydali ögrenciler bilmedikleri konularini bu siteden ögrenebilirler ve site kurucusuna tesekkür ediyorum.....

70. Yorum
->Yazan :
özcan
->Yorumu: bu konu anlatimlara çalisan kisi mümkün degil basarili olmamasi eksiksiz anlatilmis hiç kimse böyle anlatamaz ya insanin sadece buradan çalisasi geliyor .

69. Yorum
->Yazan :
ümit
->Yorumu: çok iyi ve güzel konular güzel.

68. Yorum
->Yazan :
merve
->Yorumu: inanilmaz bir site düsüp bayilacagim ben yunanistanliyim böyle birsey görmedim bayilacagim.

67. Yorum
>Yazan:
deni açikel
>Yorum:
aradigimz her seyi buldukk diyemeyiz ama yardimci oldu tesekkürler kurucusuna .

66. Yorum
>Yazan:
mustafa
>Yorum:
süper bir site ya çok begendim .

65. Yorum
>Yazan:
emine
>Yorum:
çok güzel site yarin sinavim var kesin iyi not alicam sizin sayenizde tesekkürler .

64. Yorum
>Yazan:
MuSa AkDeNiZ
>Yorum:
Ben bu siteyi çok sevdim derslerime çok yardimci olyor .

63. Yorum
>Yazan:
tuana
>Yorum:
Mükemmel yani çok güzel fen derside çok kolay sagoluunnn .

62. Yorum
>Yazan:
gckfvkf75
>Yorum:
çok güzel bir site aradigim bilgiyi burada buldum çok tesekkürler... .

61. Yorum
>Yazan:
emine
>Yorum:
bence fen ve teknoloji çok kolay bir derstir. bunun için herkes kolay bir sekilde anlayabilir .

60. Yorum
>Yazan:
esmas
>Yorum:
bu site çoooooooooook güzel her sey var çok harika ve bilgiler için çoook tesekkürler .

59. Yorum
>Yazan:
KEMAAL
>Yorum:
bence çok güzel bir site .

59. Yorum
>Yazan:
BETÜL SU AY
>Yorum:
BEN BU SITEYI ÇOOOOOOOOOK BEGENDM WALLA BU SITEYE KÖTÜ YORM YAPANIN NEYSEEE SÜPPER BIR SITE YAAAAA :) .

58. Yorum
>Yazan:
yesim
>Yorum:
bu harika muhtesem bir anatim .

57. Yorum
>Yazan:
fatme asya
>Yorum:
gerçekten dee bide bazi sitelere para veeriyosun ne gerek var?? www.bilgiyelpazesi.com'e gi aradigini bul....:) .

56. Yorum
>Yazan:
fatma gül
>Yorum:
süper bir site ne istesen var çok sevdim bu siteyi....

55. Yorum
>Yazan:
kübra
>Yorum:
aradigimi buldugumuma çok sevindimmm çok mutluyummmm.... ha bu arada iyi bi site.

54. Yorum
>Yazan:
bayan çok bilmis
>Yorum:
çok güzel olmus çok tesekkür ederim.

53. Yorum
>Yazan:
fdjsyua
>Yorum:
ben de arkadas bir sitelarima katilarak çoooook güzel bir siteeeeeeeeee.

52. Yorum
>Yazan:
NaZLiM
>Yorum:
Süper bir site bütün ödevlerimi buradan yapiorum bu siteyi herkese öneriyorum.

51. Yorum
>Yazan:
nilay
>Yorum:
harika bir site fen ve teknoloji dersini bu siteden çalistim 100 aldim.

50. Yorum
>Yazan:
büsra
>Yorum:
ben bu siteyi baska bise yazdim buldum ama sonra anneme gösterdim çok iyi bir site ve egitici oldugundan diger siteler gibi degil.

>Yazan: ibrahim
>Yorum:
bu siteyi çikartan kimse ona sonsuz tesekkürler ediyorum ve Allah onlardan razi olsun çok güzel ve muhtesem bir site.

>Yazan: ayse nurgül
>Yorum:
çok güzel bir site çok begendim hep buradan bakcam konulara.

>Yazan: hilal
>Yorum:
bence de güzel bir site tuçe.

>Yazan: SeDa =D
>Yorum:
haRikaaa ... sinawLardan ßu SiTe SayeSnde qzeL noT aLiyoRmm .TskLeR .. =).

>Yazan: sibel
>Yorum:
güzel bir site konu anlatimli ççççççççoooooooooooooooo ookkkkkk güzel kapatmayin bu siteyi güzel olmus bence bu siteyi yapana helal olsun..

>Yazan: yusuf
>Yorum:
çok isime yarda sinavlarda özellikle saolsun kim yazdiysa..

>Yazan: halenur
>Yorum:
bence gayet iyi bir site emeği geçen herkese teşekkürler....

>Yazan: Hatice
>Yorum:
Bence bu site çok güzel olmuş bu siteyi hiç kapatmayın.

>Yazan: nevin
>Yorum:
bence çok güzel anlatan bir site teşekkür ederim bizlere bu siteyi kurduğunuz için tebrikler.

>Yazan: Oktay
>Yorum:
bu siteyi yapana helal olsun.

>Yazan: Merve
>Yorum:
emeklerinize sağlık çoooooooooooo oooooooooook güzel bir site yaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............

>Yazan: muratcan
>Yorum:
zaaaaa bence de ii yha ve en sevdiğim ders mat.

>Yazan: Yıldırım fatih çamur
>Yorum:
Bence çok güzel herkes takip etme.

>Yazan: Sümeyye
>Yorum:
bence çok güzel bir site her şey var.

>Yazan: ipek
>Yorum:
çok güzel öğretmen öyle yaptığı için ben de bakıyorum.

>Yazan: ahmet canar
>Yorum:
Bence çok güzel bir site.

>Yazan: çılgın seda
>Yorum:
çok güzel ve yaratıcı bir site.

>Yazan: özgür
>Yorum:
ders yapmak için iyi bir site.

>Yazan: Hazal
>Yorum:
aradığım şeyi bulamadım ama site iyiiiimisssss.

>Yazan: gözde
>Yorum:
aradığımı bulamadım ama site iyi.

>Yazan: wwwx
>Yorum:
bence çok güzel bir site.

>Yazan: Leyla
>Yorum:
bence güzel bir bir site teşekkürler.

>Yazan: kökkö
>Yorum:
yaaa çok güzel emeğinize sağlık.

>Yazan: cyhnpnc
>Yorum:
ewt çoq qzl ama en sewmedg ders.

>Yazan: esma
>Yorum:
mükemmel bi şey yaa aradığım bilgileri buldum teşekkür ederim:):)::):):)::):):)::):).

>Yazan: Fatma ÇAKIR
>Yorum:
BENCE DE ÇOOK GÜZEL BİR SİTE EĞİTİCİ VE ANLAYICI.

>Yazan: döndü
>Yorum:
çok güzel eğitici bunu anlamak için biraz kafa yormak gerekir.

>Yazan: PINAR
>Yorum:
ÇOOK GÜZELLL FAYDALI EĞİTİCİ BİR SİTE.

>Yazan: melike
>Yorum:
çok beğendim her türlü konu var hocanın sorduğu sorulara da cevap verebiliyorum çok eğitici bir site çok teşekkür ederim:).

>Yazan: prenses
>Yorum:
çok güzel eğitici tebrikler bu siteye.

>Yazan: prenses
>Yorum:
çok güzel bilgiler var.

>Yazan: Ayşe
>Yorum:
Bence çok güzel xd ve ve konularda iyi anlatılmış :d.

>Yazan: derya
>Yorum:
harika tüm öğrencilere tavsiye ederim hepimiz biliyoruz ki basarinin anahtarı çalışmaktır unutmayalı......

>Yazan: jale
>Yorum:
bence çok güzel çok beğendim süper manyak ya bayıldım tesekür çok sevdim ya çok güzel gıcır gıcır çok sevdim çk beğendim tebrikler ya olmaz böyle çok beğendim simdi kimse tutamaz beni yav bisiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii.

>Yazan: çagla
>Yorum:
çok süper bir site çok güzel teşekkür ederim.

>Yazan: bay çalışkan
>Yorum:
ben aradimi bulamadım iyi bir site ama bulamadım biraz daha ayrıntılı olsa güzel olur.

>Yazan: ceren
>Yorum:
bence çok eğitici ve güzel.

>Yazan: rukide
>Yorum:
site gerçekten çok güzelmiş herkese tavsiye ederim.ben 4.sınıfa gidiyorum ve Türkiye birincisiyim ayrıca çok güzel eğitici.sizi tebrik ederim ve benim çabuk anlamamı sağlıyor.

>Yazan: ela
>Yorum:
çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel.

>Yazan: melisa
>Yorum:
bu konu anlatımlara çalışan kişi mümkün değil basarili olmaması eksiksiz anlatılmış hiç kimse böyle anlatamaz ya insanin sadece buradan çalışası geliyor bir de testleri arttırsalar muhteşem olacak bu siteyi kimler yaptıysa emek verdiyse Allah dilediklerini kabul etsin ins..

>Yazan: sefa
>Yorum:
çok güzel.

>Yazan: çisem
>Yorum:
çok yararlı bi siteymiş.

>Yazan: seda
>Yorum:
evet güzel.

>Yazan: Yelda
>Yorum:
site çok güzel herkese tavsiye ediyorum bunlara iyice çalışıyorum hocanın her sorduğu soruya cevap veriyorum su anda sınıf 1. si oldum çok mutluyum :).

>Yazan: İsimsiz
>Yorum:
Ben de beğendim Tebrikler.

>Yazan: İbrahim
>Yorum:
çok güzel ve çabuk anlamamı sağlayan bir site.

>Yazan: edanur
>Yorum:
bence de çok güzel.

>Yazan: ela
>Yorum:
bence çok güzel bir site .

>Yazan: Tuğçe
>Yorum:
çok güzel eğitici.

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


 
 


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen ve Teknoloji Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM

egitim-ögretim

KONU ANLATIMLI DERS

YAZILI SORULARI

SORU BANKALARI

Soru Bankası Test Soruları

REHBERLİK KÖŞESİ

EĞLENELİM GÜLELİM

BİLGİSAYAR OYUNLAR

YEMEK TARİFLERİ

Yemek Tarifleri Beslenme Ve Mutfak

DİNİM İSLAMİYET

SAĞLIKLI YAŞAM

ROMAN HİKAYE ŞİİR