Geri Dönüş Yolu: eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > coğrafya dersi ile ilgili konu anlatımlar

PARALEL VE MERİDYENLERİN ÖZELLİKLERİ (ENLEM VE BOYLAMLARIN ÖZELLİKLERİ) (PARALEL) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

PARALEL (ENLEM)

 

Ekvator’a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir.

 

Paralel çemberlerinin, Başlangıç paraleline (Ekvator) olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise enlem denir.

 

Enlem ve paralel birbirlerinin yerine kullanılırlar.

 

Paralellerin Özellikleri

 

1. Ekvator’un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere, toplam 180 paralel bulunur.

 

2. Başlangıç paraleli Ekvator’dur.

 

3. En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.

 

4. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Buna karşılık paralel numaraları büyür.

 

5. İki paralel arası uzaklığa bir enlem derecesi denir. Matematik konumu daha ayrıntılı olarak belirleyebilmek için, her paralel dairesi 60 dakikaya, her dakika 60 saniyeye bölünmüştür.

 

6. 90° paralelleri nokta halindedir.

 

7. Paraleller birbirleriyle kesişmezler, birleşmezler.

 

8. Paraleller doğu - batı doğrultusunda uzanırlar.

 

9. Ekvator ile dönenceler arasında kalan enlemlere alçak enlemler, dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan enlemlere orta enlemler, kutup daireleri ile (bilgi yelpazesi.net) kutup noktaları arasında kalan enlemlere de yüksek enlemler denir.

 

10.    Ardışık iki paralel arası uzaklık yaklaşık olarak 111 km dir. Bu uzaklıktan yararlanarak kuzey güney doğrultusunda ve aynı meridyen üzerinde bulunan iki nokta arasındaki uzunluk hesaplanabilir.

 

Paraleller arası uzunluk işlemlerinde şu yol takip edilir:

 

Aralarında uzaklığı sorulan noktalar arasındaki enlem farkı bulunur. İstenilen merkezlerin her ikisi de aynı yarım kürede ise, numarası büyük paralelden küçük paralel çıkarılır. Farklı yarım küredeler ise paraleller toplanır.

 

Bulunan paralel farkı sabit uzaklık olan 111 ile çarpılır.

 

 

 

Örnek:Aynı meridyen üzerinde bulunan X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 6438 km’dir.

X noktası Ekvator üzerinde olduğuna göre, Y noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır.

 

a) 26 b) 32 c) 44 d)58 e) 65

 

Çözüm: Y’nin hangi paralel üzerinde olduğunu bulmak için 6438 km’lik uzaklık 111 km’ye bölünür (6438:111) ve 58˚ bulunur.

 

 

EKVATOR

 

Ekvator, dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen çizgiye denir. Başka deyişle Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir.

 

Ekvator’un Özellikleri

 

- En uzun paralel dairedir.

 

- Paralel dairelerin başlangıcıdır. (0˚ Paraleli dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarı küreye ayırır.)(turkeyarena.com)

 

- Güneş ışınlarını 21 Mart ve 23 Eylül’de dik alır.

 

- Çizgisel hızın en fazla, yerçekiminin en az olduğu yerdir.

 

- Üzerinde gece ve gündüz süreleri her zaman eşittir.

 

 

ENLEM

 

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın ekvator’a uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine enlem denir.

 

Ekvator’a yakın (0˚ - 30˚ enlemleri arası) enlemlere alçak enlemler, kutuplara yakın enlemlere de (60˚ - 90˚ enlemleri arası) yüksek enlemler denir. 30˚ - 60˚ enlemleri arasına ise, orta enlemler denir.

 

Enlemin Etkileri

 

Dünya’nın dönüş hızı (çizgisel hız) enlemlere bağlı olarak değişir. Kutuplara gidildikçe dönüş hızı azalır.

 

Atmosferin kalınlığı enleme göre değişir.

 

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerçekimi artar.

 

Gece-gündüzlerin uzama ve kısalma süreleri enlemlere göre değişir. Kutuplara yakın enlemlerde gündüz ve geceler daha çok uzayıp kısalır. Aynı enlem üzerindeki bütün noktalarda gündüz süreleri her zaman birbirine eşittir.

 

Enlemleri aynı olan bütün noktalar Ekvator’a eşit uzalkıltadır.

 

Güneş ışınlarının düşme açısı, sıcaklıkler ve iklim özellikleri enlemlere göre değişir.

 

Buna bağlı olarak,

Bitki örtüsü

Tarım ürünleri

Toprak yapısı

Hayvan türleri

Akarsu rejimleri

Buzul alt sınırı ile orman, tarım ve yerleşme üst sınırları enleme göre değişir.

 

Yerleşme özellikleri ve yaşam biçimleri enlemlere göre değişir.

 

Sıcaklık, ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.

 

Kuzey Yarımküre’de güneyden, Güney Yarımküre’de ise kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır.

 

Deniz ve okyanusların sıcakluk ve tuzluluğu kutuplara gidildikçe azalır.

 

Cisimlerin gölge uzunluğu kutuplara gidildikçe artar.

 

 

Örnek: Kırkıncı paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarımkürede yer aldığı aşağıdakilerin hangisine bakılarak saptanamaz?

Gece-gündüz süresinin eşit olduğu güne

Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne

Gölge boyunun en kısa olduğu aya

Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya

Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönüne

 

Çözüm: Gece-gündüz eşitliği yaşanan günler bütün merkezler için aynıdır (21 Mart ve 23 Eylül).

 

Buna göre, paralellere göre farklılık göstermeyen bir özelliğe bakılarak hangi yarımkürede olduğu bulunamaz.

 

Doğru Seçenek A

 

Enlemin etkileri Dünya’nın şeklinin yuvarlak olmasından kaynaklanır. Bu nedenle üniversite sınav sorularında “enlem” cevabı verilmesi gerekirken, “Yer’in şekli” cevabının verilmesi sizleri yanıltmamalıdır.

 

 

MERİDYEN (BOYLAM)

 

Bir kutuptan diğer kutba ulaşan, paralelleri dik açıyla kesen hayali yarım çemberlere meridyen denir.

 

Meridyenlerin, Başlangıç meridyenine (Greenwich) olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise boylam denir.

 

Meridyen ve boylam birbirlerinin yerine kullanılırlar      

 

 

Meridyenlerin Özellikleri

 

1. Başlangıç meridyeninin 180 doğusunda, 180 de batısında olmak üzere, toplam 360 meridyen vardır.

 

2. Başlangıç meridyeni İngiltere’nin başkentindeki Greenwich istasyonundan geçen meridyendir.

 

3. İki meridyen arası uzaklığa bir boylam derecesi denir. Koordinatlarla bir yeri daha iyi belirleyebilmek için, her meridyen derecesi 60 dakikaya, her dakika 60 saniyeye bölünmüştür.

 

4. Ekvator üzerinde iki meridyen arası uzaklık 111 km dir. Kutuplara doğru gidildikçe bu uzaklık azalır. Türkiye üzerinde ise iki meridyen arası uzaklık,  (bilgi yelpazesi.net) yaklaşık olarak 85 - 86 km dir.

 

5. Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir.

 

6. Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların (Güneş karşısından aynı anda geçtiklerinden) yerel saatleri aynıdır.

 

7. Meridyen dereceleri Greenwich’ten doğuya ve batıya gidildikçe büyür.

 

8. Meridyenler kuzey - güney doğrultusunda uzanır.

 

9. Bütün meridyenler kutuplarda birleşirler.

 

10.  Meridyenler bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta bulunurlar.

 

11.  Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.

 

 

Örnek: Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180’i doğuda, 180’i batıda olmak üzere ayrılmış, 180˚ meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için;

1. Dünya’nın bu noktadaki dönüş hızı

2. Ekvator’a olan uzaklığı

3. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı

4. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı

5. Bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?(2001)

 

Çözüm: Yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dk ileri olan yer (50:4’ten) 12˚30’ doğu meridyeni üzerindedir.

 

Sadece meridyen derecesi bilinen bir yerin çizgisel hızı, Ekvator’a uzaklığı ve başlangıç meridyenine uzaklığı bilinemez.turkeyarena.com Çünkü bunları tesbit edebilmek için o yerin enlem derecesi bilinmelidir.

 

O halde, meridyenden faydalanılarak bir yerin sadece tarih değiştirme çizgisiyle arasındaki zaman farkı tesbit edilebilir.

 

Doğru Seçenek Yalnız III

 

 

 

 

BOYLAM

 

Bir noktanın başlangıç meridyenine uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine boylam denir.

 

Boylamın Etkileri

 

Boylamın sadece zaman kavramına (yerel saatlere) etkisi vardır. Başka deyişle boylamları aynı olan noktaların yerel saatleri de her zaman aynı olur.

 

Yeryüzündeki harhangi bir noktanın derece, dakika ve saniye cinsinden enlem ve boylamla belirlenmesi mümkündür. Ancak yeryüzündeki tüm noktalardan paralel ve meridyenler geçmez. Paralellerle enlemler, meridyenlerle de boylamlar arasındaki fark esas itibariyle bununla ilgilidir.

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Bu Yazı İçin Yapılan Son "50+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

..

93. **Yorum**
->Yorumu: Çok doğru bilgiler.Kısa ve öz yazılmış.Çok teşekkür ederim...
->Yazan: Yusuf Can.

92. **Yorum**
->Yorumu: süppppppppppppppppppper ödevden 100 aldım çokk güzel bir site
->Yazan: ali.

91. **Yorum**
->Yorumu: çokkkkkkkkkkkkkkkk güzel bir site 100 aldım 
->Yazan: simge.

90. **Yorum**
->Yorumu: aradığım herşey burda
->Yazan: sena.

89. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel
->Yazan: gülin..

88. **Yorum**
->Yorumu: vay bee ilk defa artı aldım tesekürler
->Yazan: hasim .

87. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel aradigim herseyi burdan buldum
->Yazan: harun.

86. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkürler işe çoookk yaradınız 
->Yazan: Nurhak kızılırmak.

85. **Yorum**
->Yorumu: çooooooooook güzel bir site sizede tavsiye eeddiiyyoorruumm:-)
->Yazan: aysen.

84. **Yorum**
->Yorumu: varsa gel atışşalım abisi
->Yazan: mustafa.

83. **Yorum**
->Yorumu: herkez kazandını alır calışanlara gelsin bu sözüm 
->Yazan: mustafa.

82. **Yorum**
->Yorumu: arkadasssssssssslar bende çokkkkkkk beğendim tavsiye ederim 
->Yazan: nazli.

81. **Yorum**
->Yorumu: Bildiğiniz gibi 8.sınıfların sınavı olmuştu.Ben 1-2 gün dersten uzak olduğum için dinleneyim dedim.Daha sonra işte cuma günü hem karagül hem ders derken sosyal bilgiler dersinden ödevi yapıyordum cumartesi dinlendim.Pazar da acele acele ödev yapmaya başladım ne diyeyim kendime bilmem ki ama sınavdan 70 aldım eee sözlüde çok iyi inşallah biricik hocam olumlu not verir
->Yazan: EbRu_MeRvE_FaTmA.

80. **Yorum**
->Yorumu: tşk edrm bu siteyi hazırlayanlara sınavım yarın dua edin bana lütfen herkese başarılar... :D
->Yazan: yusuf can.

79. **Yorum**
->Yorumu: hiç sevmediğiimmm konuyu çokkkkkkkkkk güzel anlattınız sağ olunnnn sınavdan 1 bile alırdım tavsiye ederim NOT: çalışmakta yarar var emeksiz yemek olmaz
->Yazan: ipek .

78. **Yorum**
->Yorumu: çok muhteşem işime yaradı sınavdan 100 aldımm :D 
->Yazan: halime.

77. **Yorum**
->Yorumu: yani bu site olmasaydı 1 alıyordum sayesinde 90 aldım herkese ödevi olanlara tavsiye ederim 
->Yazan: zeynep.

76. **Yorum**
->Yorumu: sınav olucam çok işime yaradı teşekkür ederim hazırlayanların ellerine sağlık :) 
->Yazan: sınav olucam.

75. **Yorum**
->Yorumu: çokkkk beğendm çok işime yarayacak teşekkürlerrrr :)
->Yazan: nisanur fevzi çakmak ortaokulu diyarbakır 6a sınıfı.

74. **Yorum**
->Yorumu: çoooooooooooook güzel site yıldızlı 100 aldım :D 
->Yazan: 6/A sınıfı.

73. **Yorum**
->Yorumu: süper bır yer sayenizde 100 aldm ogretmenımın ılk 100 alan ogrencısı oldum lısede sayenızde
->Yazan: rabia.

72. **Yorum**
->Yorumu: kardeşim rica eti . bu sitede istediğim kelimeler var . eğer imza istiyorsanız galata saray ünüverstesine gelin :) :)
->Yazan: serenay sarıkaya.

71. **Yorum**
->Yorumu: Evet gerçektende güzel hatta çok çok güzel bir site emeğinize sağlık . Sayenizde yüksek not aldım.TEŞEKKÜRLER...
->Yazan: ezgi.

70. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir hazırlamışıız sizleri tebrik ediyorum... bu site çok işime yaradı herkez istediğini burdan hazırlasın çünkü ödevimden 100 aldım çok teşekkürler.... herkez mutlaka bikere bu siteyi denesin:) 
->Yazan: melis..

69. **Yorum**
->Yorumu: bence harikulade superrrrrrrrr yaaa cildiricagim kesssin yuz alacagimmmmmm
->Yazan: idil.

68. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten harika ötesi bir site tebrikler :D :D
->Yazan: Nergis...

67. **Yorum**
->Yorumu: bencede çok açıklamalı teşekkürler 90 aldım
->Yazan: aylin taş.

66. **Yorum**
->Yorumu: Linkler Cok Guzel Ya Bu Cok İyi Ya :DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
->Yazan: emincan.

65. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok yararlı ve güzel bir site sosyal sınavıma artık çalışa bilirim ^_^
->Yazan: Selenay..

64. **Yorum**
->Yorumu: Suuüu üuuuuuüuper tam aradigim sey saolun yarın öğretmene göstereceğim 100alırım 
->Yazan: funda.

63. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel harika ve tatlı bir anlatım çok güzel.............
->Yazan: cansu.

62. **Yorum**
->Yorumu: Bu bir ödev inşallah işime yarin yarar muck 
->Yazan: funda.

61. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkürler çok işime yaradı coğrafya sınavlarımın hepsi 100 =)
->Yazan: Kaan .

60. **Yorum**
->Yorumu: bu site bana çok yararlı oldu. böylece ödevimi kolayca yapabildim çok teşekkürler 
->Yazan: merve.

59. **Yorum**
->Yorumu: teşekkür ederi iyki boyle bir site var 
->Yazan: kağan .

58. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site çok işime yaradı sağolun coğrafyadan 100 aldım :)
->Yazan: Sena.

57. **Yorum**
->Yorumu: bende gerçekten çok beğendim örnekler yazmanız daha da güzel olmuş teşekkürler... :) 
->Yazan: buse.

56. **Yorum**
->Yorumu: herkese tavsiye ederim . çok yararlı bir site:D
->Yazan: esin.

55. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel tebrik ederim sizn sayenizde 100 aldım :D
->Yazan: kadir güzel .

54. **Yorum**
->Yorumu: Dünyada paraleller olmasaydı nesneler nasıl şekillenirdi diye bir soru var ödevimde cevabını söyler misiniz acilen
->Yazan: İrem.

53. Yorum
->Yazan   : su
->Yorumu: yarın sınavım var işallah çok iyi bir not alırım.

52. Yorum
->Yazan   : mustafa
->Yorumu: gzl bi site 9. sınıf ogrencisiyim bunun sayesinde 85 aldım coğrafyadan.

51. Yorum

->Yazan   : merve
->Yorumu: Çok güzel linkler tebrik ederim :D:D:D .100 aldm.

50. Yorum

->Yazan   : merve
->Yorumu: bu siteyi çooooooooooooook begendim çooooooooook isime yaradi çooooooook sagolun ..

->Yazan   : sevval
->Yorumu: bu site isime çok yaradi sosyalden 100 aldim.

->Yazan   : GÜNER NUR GÖÇER ORATAOKULU 6-D ' dEN YZIYRUM
->Yorumu: BIZIM HOCMIZ BURAK ULUTAN HOCA VERDI SPR BI HOCA YAAA.

->Yazan   : Simge . Ö
->Yorumu: SÜPER BI SITE YAA SAYASINDE 100 . aldIM ve GERçtn TbrikleR ..

->Yazan   : Baturay 6-B
->Yorumu: Insallah yarin güzel not alacagim . Siteniz süper bir site . Çok güzel bilgi edindim . Sanarsinizki derste ögretmen anlatiyor . Çok yararli bir site herkese tavsiye ederim . Sinavdan yüksek alirsam sebeb sizin sitedir . Çok Yararli olacagini düsünüyorum :).

->Yazan   : ozan asik
->Yorumu: ellerinize saglik baya güzelmis insallah iyi not alirim :).

->Yazan   : Musa Kaya
->Yorumu: Herkez bir yorum yapmis bende yapayim bildigim seyler ve yarin sinavim var insallah güzel bir not aliriim.

->Yazan   : emel
->Yorumu: bu siteyi açan ve emegi geçen herkese çok tesekkür ederim.

->Yazan   : kerem
->Yorumu: yapanin eline saglik elimle koymus gibi buldum saholun.

->Yazan   : nisa
->Yorumu: çok güzel tesekkürler çok yararli oldu  :).

->Yazan   : nike
->Yorumu: çok iyi tesekkürler elinize saglik.

->Yazan   : ugurcan vural
->Yorumu: bu site isime çok yaradi yazana tebrik ediyorum sosyal ödevime çok yaradi ve sosyalden 100 aldim tesekkürler.

->Yazan   : yekta
->Yorumu: bizi dusunduyunuz icin tessekur  ederim. isime insallah yarar yaramazsada sagolun ....

->Yazan   : Denizli Arif Yalinkaya Orta Okulu 6/B
->Yorumu: Kim yazdiysa sagolsun soru hakki kazandim!!!!!,.

->Yazan   : zirtaboz
->Yorumu: çok güzelmis saolun eger bu ödevi yapmasaydim disipline gidiodum :D :D :D.

->Yazan   : xfrttttrtg
->Yorumu: çokkk güzalll  bi site  çok faydali oluyorrr r.

->Yazan   : sirin yavas
->Yorumu: çok isime yaradı tesekkürler bunu yapana.

->Yazan   : BETTTTÜÜLL
->Yorumu: Çok ama çok teseküür ederim.!! ;).

->Yazan   : cansu naz
->Yorumu: çok iyi bi site ödewimi yaptim.

->Yazan   : the guardian
->Yorumu: site çok iyi sitenin kurulmasinda payi olan herkezi tebrik ediyorum.

->Yazan   : SARP
->Yorumu: Çok güzel olmus bilgiler dogru begendim sitenin ismide güzel.

->Yazan   : ismail berke
->Yorumu: çok güzel bir siteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  tavsiye ederimmmmm.

->Yazan   : melisa
->Yorumu: çok beyendim bütün ödevlerimi buradan yapiyorum tesekkürler.

->Yazan   : elif
->Yorumu: site iyi hos begendim yane......

->Yazan   : tansu
->Yorumu: bu site çoooooooooooook   iyyyyyyyyyyyyyyyyyyi bir site.

->Yazan : vedat sare
->Yorumu: çok güzel çok sevdimder için çok iyi çok tesekür ederiz.

->Yazan : zeynep
->Yorumu: çoook isime yaradi thank you.

->Yazan : yusuf mert kabukci
->Yorumu: çoooooooooooook begendim isime çok yaradi.

->Yazan : zehra
->Yorumu: isime çok raradi tesekkür ederim çooooooooooooooook hosuma gitti.

->Yazan : rümeysa
->Yorumu: bu siteye bayildim ödevimin çogunu bu siteden yararlanarak yaptim ve performans ödevimden 100 aldim....

->Yazan : mehmet faruk can
->Yorumu: böyle bir sey ilk kez göruyorum ödev olmasaydi çikarmaz veya yazmazdim.

->Yazan : goncagül
->Yorumu: siteniz çok hosuma gitti.tsk ederim..

->Yazan : yesim
->Yorumu: süper bir site herkesin beyenisini kazancam. herkessssssssss bu siteye girmesini tavsiye ediyorummmmmmmmmmmmmmmmmm@.

->Yazan : Hüseyin Serinkaya :)
->Yorumu: Kenan evren A.L Lisesi ögrencisiyim ins. isime yarar yarin sinav Var :).

->Yazan : feride
->Yorumu: cooook süper cooooook iyi ellerinize saglik çok isime yawwww.

>Yazan: Tolga
>Yorum:
çokkk gzel bn burdan çalistim ve performans ödevimin bir parçasini yapdim sayenizde sosyalciden sinavdan ve performansdan kurtuldumm..per.ve sinavdan 100 aldim saolun .

>Yazan: ayse
>Yorum:
tskkürlr bu site süpre isime yaradi saolun :)) .

>Yazan: hüseyin cabbar arkadasi güzel
>Yorum:
süper olms olanüstü bi site herkese öneririm .

>Yazan: yagmur
>Yorum:
cok güzel bilgiler var bütün ödevimi bu siteden yaptim emegi gecen herkeze içten tesekkür ederim :)) .

>Yazan: zehra 6/b sinifi
>Yorum:
bu yazilanlar o kadar çoooooooooooooooook isime yaradi ki emegi geçen herkese çooooooooook tsk. ederim sinavdan 98 aldim bu siteyi herkese tavsiye edicem :) .

>Yazan: ebru
>Yorum:
ohhhh be sosyalciden kurtuldum bu site olmasaydi sosyalci beni mahvedecekti iyiki bu site varmis .

>Yazan: IRem DLqic ;)
>Yorum:
Tesekkür ederim Gerçekten Isime Yaradi :) .

>Yazan: damla
>Yorum:
çok güzel bir site sayesinde 95 aldim .

>Yazan: .d
>Yorum:
çok güzel çooooooook sagolun tebrik ederim Çok güzel tebrik ederim .

>Yazan: merve polat
>Yorum:
çok tesekkür ederim proje ödevinde bana çok yardimci oldu .

>Yazan: emirhan
>Yorum:
herkeze tahvise ederim öle süper bilgiler var ksi bunlardan dolayi tüm notlarim 5 .

>Yazan: ...
>Yorum:
çok isime yaradi saolun ama sinavdan 60 aldim o ayri .

>Yazan: rümeysa
>Yorum:
çok güzel aradigim herseyi burdan buldu .

>Yazan: hande
>Yorum:
çok güzel bir bilgi bende ödevimi burdan yatim tesekkür ederim.. emegi geçen herkese .

>Yazan: mine öztürk
>Yorum:
bu siteyi çooooooooooooook begendim çooooooooook isime yaradi çooooooook sagolun .

>Yazan: seyhmus demir fevzi çakmak ögrencisi 6-a sinifindan yaziyorum
>Yorum:
çok güzel olan linkleri sevdim ve herkese tavsi ederim ben dersten çok kicik aliyorum bilmem ne yapayim .

>Yazan: M. Ali
>Yorum:
Çok güzel linkler tebrik ederim :D:D:D .

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


 
 


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen ve Teknoloji Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM

egitim-ögretim

KONU ANLATIMLI DERS

YAZILI SORULARI

SORU BANKALARI

Soru Bankası Test Soruları

REHBERLİK KÖŞESİ

EĞLENELİM GÜLELİM

BİLGİSAYAR OYUNLAR

YEMEK TARİFLERİ

Yemek Tarifleri Beslenme Ve Mutfak

DİNİM İSLAMİYET

SAĞLIKLI YAŞAM

ROMAN HİKAYE ŞİİR